درباره مشاور کمی با این مشاور آشنا شوید!

اینجانب فرشته کرمی دارای مدرک کارشناسی ارشد در زمینه روانشناسی عمومی دارای کدعضویت به شماره 34477ازسازمان نظام مشاوره و روانشناسی می باشم.

مدارک اخذشده شامل دوره های تخصصی طرحواره درمانی مقدماتی و پیشرفته ،CBTمقدماتی و پیشرفته ،مهارتهای زندگی ،ACT,زوج درمانی ،سوپرویژن زیرنظردکترجوادخلعتبری می باشد.

حیطه تخصصی بنده در زمینه مشاوره فردی ،استرس،افسردگی،اضطراب،خیانت زناشویی ،کودک نوجوان،شغلی وسایراختلالات فردی و خانوادگی است،ودراین حوزه باکددرمرکزمشاوره شبانه روزی همکده مشغول به فعالیت می باشم.

 

رضا تاریخ 27 مرداد 1402
امتیاز مشاوره: star-symbol star-symbol star-symbol star-symbol star-symbol
با راهنمایی و مشاوره ‌شما امیدوار شدم که راه حلی برای مشکلات من هم وجود داره پیروز و سربلند باشید
فاطمه تاریخ 18 شهریور 1402
امتیاز مشاوره: star-symbol star-symbol star-symbol star-symbol star-symbol
من وهمسرم برای گرفتن مشاوره درموردفرزند4ساله مان به شمامراجعه کردیم،ناامیدومستاصل بودیم ازطرفی نگران آینده فرزندمان{فحش میداد،وقتی عصبانی میشدماروکتک میزد،وقتی اوراازکاری منع میکردیم عمداآن کارراانجام میداد،اخیرارفت وآمدمابه منزل اقوام نزدیک خیلی محدودشده بودچون ازحرفهای دیگران درموردخودمان خجالت میکشیدیم وازطرفی دعواکردن فرزندمان جلوی دیگران اوضاع رابدترمیکرد}وقتی برای مشاوره پیش شماآمدیم تقریبابه بن بست رسیده بودیم.به لطف خداوراهنماییهای شماالان رفتارفرزندم خیلی بهترشده،هرچندمیدونم،{براساس گفته های شمابایدصبورباشیم همانطورکه این رفتارهایک شبه بوجودنیومده که انتظارداشته باشم طی چندروزازبین بره.ازشماممنونیم.

ارسال نظر جدید

لطفا نظر خود را در خصوص این مشاور برایمان ارسال کنید.