مشاوره کودک و نوجوان همکده با متخصصین کاردان و راهگشا همراه شما می باشند

مرکز مشاوره همکده با بیش از 200 مشاور آماده ارائه مشاوره تخصصی به شماست.
در همکده، مشاور موردنظرتان در زمینه دلخواه را خودتان انتخاب کنید!
نیاز فوری به مشاوره دارید؟
خدیجه بیک زاده
خدیجه بیک زاده دکتری روانشناسی عمومی شماره نظام: 7416
نیره حبیبی
نیره حبیبی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی شماره نظام: 33771
افشین صالحی
افشین صالحی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی شماره نظام: 25096
رضوان محمدی
رضوان محمدی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی شماره نظام: 15560
نوید موید
نوید موید کارشناسی ارشد روانشناسی شماره نظام: 32562
بنفشه رسولی
بنفشه رسولی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی شماره نظام: 21970
مرجان طاهری
مرجان طاهری دکتری تخصصی روانشناسی آموزشی کودکان استثنایی شماره نظام: 6860
سحر عرب نژاد
سحر عرب نژاد کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی شماره نظام: 25566
سمیه تقی زاده
سمیه تقی زاده کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی شماره نظام: 7585
محمدرضا راه چمنی
محمدرضا راه چمنی دکترای مشاوره شماره نظام: 4817
ملیکا خلخالی
ملیکا خلخالی کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت شماره نظام: 29254
نسرین باقری پور کرمانی
نسرین باقری پور کرمانی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی شماره نظام: 14800
پروین شکوری
پروین شکوری کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی شماره نظام: 6927
محیا مهرابی پور
محیا مهرابی پور کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی شماره نظام: 32342
علی رستمی
علی رستمی دانشجوی دکتری شماره نظام: 30450
معصومه ایزدی
معصومه ایزدی کارشناسی ارشد مشاوره شماره نظام: 8007
آناهیتا یاوری
آناهیتا یاوری کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی شماره نظام: 5883
سمیه داداشعلی
سمیه داداشعلی دکتری روانشناسی تربیتی شماره نظام: 14017
طاهره تاجداری
طاهره تاجداری کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی شماره نظام: 4480
مریم ابراهیمی مقدم
مریم ابراهیمی مقدم کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی شماره نظام: 22820

محبوب ترین ها برترین مشاوران همکده به انتخاب کاربران

سمیه داداشعلی دکتری روانشناسی تربیتی
پروفایل مشاور
مریم ریسی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
پروفایل مشاور
مسعود تقدسی دکتری روانشناسی عمومی
پروفایل مشاور