مهدی حیدری
124
تعداد مشاوره های موفق
0
تعداد نظرات
۷۹۶۹
شماره نظام روانشناسی
میزان رضایت کاربران از این مشاور 0%
درباره مشاور کمی با این مشاور آشنا شوید!

اینجانب:مهدی حیدری
دارای مدرک تحصیلی:ارشد روانشناسی بالینی
در زمینه: بالینی /مشاوره اختلالات فردی و اعتیاد
دارای پروانه نظام به شماره:۷۹۶۹
کد عضویت نظام از سازمان نظام مشاوره روانشناسی: 31571
می باشم.

مدارک اخذ شده شامل
مدرک بین المللی:
دوره های: دوره ۱۰۰ ساعته CBT و دوره 100 ساعته طرحواره درمانی
مهارت های: کارورزی CBT و طرحواره
میباشد .

حیطه تخصصی بنده در زمینه مشاوره (مهارت های تخصصی در زمینه مشاره):اختلالات فردی(اختلالات اضطرابی،افسردگی،وسواس،اختلالات خوردن )اعتیاد
است که با این تخصص ها در مرکز مشاوره همکده آماده ارائه خدمات مشاوره به شما مراجعین ارجمند می باشم.
 

ارسال نظر جدید

لطفا نظر خود را در خصوص این مشاور برایمان ارسال کنید.